Damla

www.damla.nl 

De hoofddoelen van onze krant zijn:
* De taalprobleem van de Turkstalige burgers in regio Twente te overbruggen
zodat de communicatieproces geoptimaliseerd wordt.
. * Door de optimalisatie van de communicatie willen wij de integratie en
participatie van deze groep bevorderen.

Dit willen wij bereiken door:
– Informatie via onze krant over allerlei kwesties (maatschappelijk, cultureel educatief,economisch juridisch en politiek etc).te verstrekken.
– Plaats te geven voor het nieuws en actualiteiten in Nederland.
– De instanties en de instellingen in de gelegenheid te stellen om hun mededelingen en advertenties in onze krant te kunnen publiceren zodat ze in een keer alle Turkstalige burgers kunnen bereiken..
– Het bedrijfsleven in de gelegenheid te stellen om hun advertenties en reclames in onze krant te kunnen publiceren zodat zij ook in een keer alle Turkstalige burgers kunnen bereiken.
– Vanaf 4 November 2002 zijn er elke maand min. 8.000 oplages gedrukt.Wij sturen elke maand (-+)4000 st kranten via de post. De Rest worden naar de verenigingen en organisaties van de Turkstalige burgers en de Nederlandse instellingen en organisaties bezorgd. Daarnaast is onze doel elk huis waar Turkse taal wordt gesproken een van deze krant te voorzien. Men kan zich abonneren door Є20-, per jaar te betalen voor de portokosten. De krant zal 10 maal per jaar verschijnen.
– Ons streven is dat wij deze krant in twee talen (Nederlands en Turks) publiceren zodat de Nederlandse gemeenschap (met name instanties en instellingen) kan weten wat er in de regio Twente onder de Turkstalige burgers leeft en de Turkstalige burgers op de hoogte kunnen zijn wat er in hun regio en in Nederland leeft. Zodat de inburgering en participatie van de Turkstalige burgers in de regio geoptimaliseerd wordt.
– Tevens zetten we ons in om onze krant van politieke invloeden buiten
Nederland te vrijwaren. (Dus geen invloed van politieke stromingen vanuit
Turkije of andere landen)
– Objectiviteit en onafhankelijkheid staat bij onze krant zeer hoog in de vaandel.
– De schrijvers en de columnisten van Damla zijn integere en hoogopgeleide mensen die in de samenleving een prominente plaats hebben.

Zoals U wellicht weet leven er ongeveer 30.000 Turkstalige burgers in Twente die een nogal gesloten samenleving vormen. Door samen te werken met ons zult U deze groep in een keer bereiken. Aan de andere kant zult U door deze samenwerking ons helpen om onze doelstellingen te kunnen realiseren.

Hopende U hiermede genoeg informatie te hebben gegeven over het ontstaan en doelstellingen van onze krant en natuurlijk hopen wij dat U de informatie die u naar deze groep burgers wil doorspelen via onze krant “DAMLA” doet.

Hoogachtend,